Wersja pdf Programu i Regulaminu Regat - Kliknij tutaj

Program:
• 09.00 ÷ 10.00  -  zgłaszanie i weryfikacja  załóg (przygotowanie do regat)
• 10.00               -  rozpoczęcie regat
• 15.00               -  zakończenie regat
• 18.00               -  wręczenie pucharów na scenie Portu Pieśni Pracy


                                                                    REGULAMIN
                 REGAT O MAŁY I DUŻY  „ZŁOTY RÓG” MIASTA TYCHY
                                  

1. Regaty odbędą się w dniu 24 sierpnia 2019 r. na przystani miejskiej na Jeziorze Paprocany.
2. Organizatorem jest  Klub Żeglarski „Ziemowit” .
3. Regaty zostaną rozegrane w klasie open i klasie jachtów kabinowych.
4. W regatach biorą udział załogi dwu/trzy osobowe.
5. Sternicy poszczególnych załóg muszą posiadać patent co najmniej żeglarza jachtowego.
6. Zgłoszenia załóg należy dokonać do godz.10.00 w sobotę 24.08.2019r.
7. Start do pierwszego biegu nastąpi około godz. 10.00.
8. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami IYRU
oraz niniejszym regulaminem.
9. Komisja ustali liczbę biegów , w zależności od warunków pogodowych
ustali trasę regat i sygnały startowe.
10. Komisja Regatowa poda sygnał ostrzeżenia 4 minuty przed sygnałem startu,
sygnał przygotowania 1 minutę przed sygnałem startu oraz sygnał startu.
Po sygnale przygotowania wszystkie jachty muszą znajdować się po stronie 
przedstartowej, zabronione jest pływanie wzdłuż linii startu.
11. Jacht, który popełni falstart musi wrócić przed linię startu i wystartować prawidłowo.
12. Jacht, który dotknie znaku kursowego musi wykonać rundę karną, to znaczy okrążyć
ten znak i ominąć go bez dotknięcia.
13. W regatach obowiązuje punktacja olimpijska. Za zajęcie kolejnych miejsc w każdym
biegu załoga otrzymuje:
              I      miejsce      0 pkt.
               II     miejsce      3 pkt.
            III     miejsce   5,7 pkt.
              IV    miejsce       8 pkt..
                V    miejsce     10 pkt.
              VI    miejsce  11,7 pkt.
            Kolejne miejsca      zajęte miejsce + 6 pkt.
14. Nieukończenie biegu przez jacht jest traktowane jak zajęcie ostatniego miejsca.
15. Regaty wygrywa ta załoga, która uzyska najmniejszą, łączną ilość punktów.
16. Po zakończeniu regat Komisja Regatowa sporządzi protokół oraz ogłosi wyniki.
17. Wręczenie pucharów odbędzie się na scenie „Portu Pieśni Pracy”