Zarząd Klubu Żeglarskiego "Ziemowit"  zaprasza w dniu 28 września 2019 roku do Promnic   na "Zakończenie Sezonu  Żeglarskiego". 

Ze względów oszczędnościowych  Zarząd Klubu  podjął decyzję o zmianie zasad finansowania oraz organizowania imprez klubowych. W związku z powyższym prosimy osoby, które chcą uczestniczyć w "Zakończeniu sezonu żeglarskiego"  o zgłoszenie się w terminie  do 22.09.2019 roku do:

 • kol. Damiana Magudy tel. 509 119 780

                                        lub

oraz dokonanie wpłaty na konto klubowe w określonej  wysokości:

 • 10 zł./osobę
 • dzieci do 10 lat - bez opłat
 • goście zaproszeni przez Zarząd Klubu oraz członkowie honorowi - bez opłat 
 • konto klubowe: CREDIT  AGRICOLE:  87 1940 1076 3012 6655 0000 0000
 • w razie problemów z przelewem prosimy o kontakt ze skarbnikiem Klubu


Program dnia - sobota 28.09.2019r.:

 • 09.00 ÷ 10.00  -  weryfikacja zgłoszonych załóg (przygotowanie do regat)
 • 10.00               -  rozpoczęcie regat rodzinnych Klubu Żeglarskiego „Ziemowit”
 • 13.00               -  początek zabaw i pikniku rodzinnego oraz biesiady żeglarskiej
 • 14.00               -  zakończenie regat
 • 16.00               -  uroczyste opuszczenie bandery
 • 19.00               -  zakończenie pikniku rodzinnego

Zgłoszenia do regat przyjmuje kol. Krzysztof Gajdamowicz tel. 608 849 571

Regulamin Regat: kliknij tutaj