Zgodnie z Uchwałą 6/03/2019 Walnego Zebrania Zarząd Klubu ogłasza terminy czarterów jachtów na Mazurach. Wnioski o przydział jachtów można składać  do końca stycznia  na ręce członków Zarządu lub na klubową pocztę: poczta@ziemowit.org. We wniosku  prosimy o podanie rezerwowego terminu czarteru.

Przydział czarterów  jachtów nastąpi w pierwszym tygodniu lutego 2020 roku. Pierwszeństwo będą mieli członkowie Klubu, którzy w 2019 roku nie korzystali z czarterów.